Material tècnic

Material tècnic per al maneig postural

Alguns del nostres nois i noies d’EDES presenten necessitats motrius que requereixen un programa de maneig postural que promogui el seu desenvolupament motor i que previngui les deformitats posturals. Per dur a terme aquest tipus de programa incorporem setmanalment sessions de fisioteràpia, sessions de teràpia ocupacional i múltiples activitats tant a l’aula com a la…

LLegir més