Servei interdisciplinar que proporciona un conjunt d’intervencions terapèutiques i d’assessorament,  en els contextos naturals, el més aviat possible per afavorir el desenvolupament dels infants  i  contribuir a la qualitat de vida de les seves famílies.

Les accions de suport s’adrecen  als infants entre 0-6 anys amb risc de retard en el desenvolupament o discapacitat establerta, a les famílies i persones referents dels entorns més propers de l’infant.

rodona-impuls-eensm

Intervenen els següents professionals:
– Psicòleg
– Educador especialitzat
– Fisioterapeuta
– Logopeda
– Terapeuta Ocupacional
– Auxiliar