El Centre de Dia és un servei multidisciplinar, d’acolliment diürn que ofereix atenció socioeducativa i terapèutica a les persones adultes majors de 21 anys amb necessitats de suports extens i generalitzat.

Aquest servei proporciona els suports necessaris per a que la persona mantingui les seves capacitats i competències per la independència en les activitats de la vida diària (AVD), l’autodeterminació i la participació en la comunitat.

centre-de-dia-rodona

Intervenen els següents professionals:
– Psicòleg
– Educador especialitzat
– Metge
– Infermera
– Fisioterapeuta
– Logopeda
– Terapeuta ocupacional
– Monitor d’educació física
– Auxiliar