Programa prelaboral de capacitació, basat en el model d’atenció Integral i Centrat en la Persona. S’ofereix una estructura formativa personalitzada als joves en procés d’inserció laboral per facilitar la transició del món educatiu a l’entorn professional.

Des de Fent Camí es potencien al màxim les capacitats individuals, les habilitats socials i les competències laborals dels joves amb edats entre els 16 i els 21 anys. A més, es promou l’autonomia i la presa de decisions amb els suports adequats per a cada jove, i es desenvolupen itineraris prelaborals tenint en compte les preferències de cada persona.

Intervenen els següents professionals:
– Psicopedagog
– Educador