Servei que ofereix un programa d’activitats laborals, ocupacionals i terapèutiques, adaptat a cada persona, i que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida fomentant la participació i la inclusió en la comunitat als joves i adults entre els 16 i 64 anys.

Inclou el programa Jove Ocupacional, destinat a joves entre els 16 i els 30 anys, que ofereix activitats formatives i experiències en la comunitat per capacitar als joves en l’autogestió, mantenir i millorar les habilitats funcionals,  potenciar les aficions personal  i afavorir el creixement personal.

rodona-xeridell-eensm

Intervenen els següents professionals:
– Psicòleg
– Educador especialitzat
– Fisioterapeuta
– Logopeda
– Monitor laboral
– Monitor d’educació física
– Terapeuta Ocupacional
– Auxiliar