1.- INFORMACIÓ GENERAL.

1.1.- Les presents Condicions Generals de Compra (d’ara endavant, les “Condicions”) s’apliquen a l’adquisició dels productes que la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, mitjançant l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis, ven a través del seu lloc web https://fprivadameritxell.ad/botiga/ (d’ara endavant, la “Web”) a qualsevol usuari del mateix (d’ara endavant, el “Client”).

L’esmentada empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis és titularitat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (d’ara endavant, FPNSM), la qual es troba inscrita al Registre de Fundacions del Principat d’Andorra amb núm. 27/2019 i amb NRT U-363842-B, domiciliada al C/ del Barrers núm. 10, de Santa Coloma, AD500 (Andorra la Vella); i amb les següents dades de contacte: Telèfon (+376) 721 731 i correu electrònic ilu@fprivadameritxell.ad.

1.2.- Les presents Condicions regulen l’ús del lloc Web ans esmentat, així com les condicions de compra o adquisició de productes a través del mateix. Als efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que l’FPNSM desenvolupa a través de la Web comprèn la venda dels articles de l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis.

La compra dels productes oferts a través del lloc Web comporta l’acceptació dels termes i condicions prevists en aquestes Condicions. Si no s’accepten les Condicions, la contractació dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap mena d’obligació i/o responsabilitat per part de l’FPNSM. En realitzar una comanda de compra a través de la Web, el Client declara tenir capacitat legal per contractar els productes de la Web.

Per realitzar la comanda de compra, el Client haurà de seguir cadascun dels passos del procediment de compra prevists en la Web.

L’FPNSM es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment.

L’FPNSM ven els seus productes a qualsevol Client exclusivament dins del territori del Principat d’Andorra.

2.- PROCÉS DE COMPRA.

El Client pot comprar en la Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra en línia de https://fprivadameritxell.ad/botiga/ durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en “Finalitzar compra”.

Un cop en la pàgina “Finalitza la compra”, el Client haurà d’emplenar amb les seves dades el formulari corresponent, amb la finalitat de processar la comanda, així com seleccionar la forma d’enviament i de pagament.

El Client reconeix conèixer, en el moment de la compra, les condicions particulars de venda que concerneixen el producte en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest en la Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent cada cas: nom, preu, quantitat, color, altres detalls o característiques dels productes, si escau, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

3.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de realització de la comanda. El preu dels productes serà el que aparegui en euros al costat de cada producte de la Web i inclourà l’IGI (lmpost General Indirecte).

L’import del cost d’enviament s’indica al client de manera desglossada en el moment en què realitza la comanda.

L’FPNSM es reserva el dret d’efectuar les modificacions i actualitzacions d’articles i preus que consideri oportunes, però els possibles canvis no afectaran les compres respecte de les quals el Client ja hagi rebut la confirmació de comanda.

El mitjà de pagament acceptat per a compres en la Web és la targeta de crèdit o dèbit. El pagament en efectiu serà acceptat en la botiga física d’i&i Serveis.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, l’FPNSM no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client. En tot cas, en fer clic en “pagar” el Client confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

4.-LLIURAMENT

Existeixen dues modalitats de lliurament, l’enviament a domicili i recollida a la botiga física d’i&i Serveis.

Els productes objecte de personalització poden tenir un termini d’entrega variable en funció de les condicions específiques que es pacti amb el client. En tot cas, els productes es lliuraran en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu imputable a l’FPNSM, no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà al Client per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar continuar amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Lliurament a domicili:

El lliurament a domicili està reservat únicament al territori del Principat d’Andorra.

El cost d’enviament (IGI inclòs) és únic i de 3 €. A partir de 50 € l’enviament serà gratuït.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència del Client en l’adreça d’entrega, el repartidor deixarà una nota informativa explicant que es retornarà el producte a la botiga física d’i&i Serveis, a l’espera que el Client passi a recollir-lo. Si el client desitja rebre-ho en el seu domicili, haurà d’assumir de nou el cost d’enviament.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a l’FPNSM, aquesta entendrà que el Client desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts del Client li seran retornats, no obstant això, el Client ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.
Els lliuraments a domicili es realitzaran en dies laborables.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en el qual el Client o un tercer que es trobi en l’adreça de lliurament convinguda adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda.

Recollida a la botiga d’i&i serveis

L’adreça de recollida és Avinguda Francesc Cairat, 24. AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra).

L’horari de recollida és de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i de 15h a 17h. El telèfon de contacte és 737 664.

5.-DISPONIBILITAT DELS ARTICLES

Totes les comandes de compra rebudes per l’FPNSM estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats quant al subministrament dels productes o si no queden productes en estoc, l’FPNSM es compromet a informar el Client i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import, com a màxim en el termini de 30 dies.

6.- MITJANS PER A CORREGIR ERRADES

Es posa en coneixement del Client que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir les dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en la Web, podrà modificar aquestes posant-se en contacte amb l’FPNSM a través dels espais de contacte habilitats en la Web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general).

7.- DEVOLUCIONS

Si la compra no satisfà el client, disposa d’un termini de 15 dies naturals des de la data de recepció per notificar la seva decisió a l’FPNSM.

Per poder atendre la sol·licitud, el client ha de notificar la devolució mitjançant un correu electrònic a ilu@fprivadameritxell.ad indicant les següents dades: nom i cognoms, número de la comanda, producte i causa de la devolució. Un cop rebuda la sol·licitud, es gestionarà la corresponent devolució.

Si la causa de devolució correspon a un producte defectuós o no coincident amb el producte adquirit, l’FPNSM farà recollida de l’article i l’enviarà de nou sense cap cost pel Client, sempre amb subjecció a disponibilitat d’estoc.

Quan la devolució sigui per causes no imputables a l’FPNSM, la devolució anirà a càrrec del client i serà qui gestionarà l’enviament del producte/s a retornar. El client haurà de realitzar un empaquetament correcte que asseguri el transport sense cap dany i la devolució del producte en perfecte estat.

Un cop rebut i comprovat el producte, es procedirà a realitzar el reemborsament corresponent en els terminis anteriors.

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. Els productes personalitzables només podran retornar-se quan siguin per causes imputables a l’FPNSM.

8.- GARANTIA

El Client, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per l’FPNSM i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats al Client, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat “Devolucions”. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en la Web, podrien presentar característiques no homogènies degudes al tipus de fabricació i material amb el qual s’han fabricat, i que, per tant, formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

9.- FACTURA DELS ARTICLES ADQUIRITS

En cas de desitjar la factura dels articles adquirits, el client ho haurà de sol·licitar a i&i Serveis a través de correu electrònic a ilu@fprivadameritxell.ad o per telèfon a 737 664.

10.- ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol dubte, consulta, suggeriment o reclamació sobre la botiga, el Client pot dirigir-se a l’FPNSM pels següents mitjans: per correu electrònic a ilu@fprivadameritxell.ad, per telèfon a 737 664 o bé acudint a la botiga física, atenent-se la seva sol·licitud al més aviat possible.

De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, l’FPNSM, com a Responsable del Tractament de les seves dades, l’informa que tractarà les seves dades per a la venda de productes de la botiga d’i&i Serveis, incloent-hi tots els tràmits de gestió derivats.