vida-independent

Servei que promou que les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat d’escollir el seu lloc de residència, en un entorn inclusiu i comunitari, així com de gestionar tot allò relacionat amb la seva llar. Per poder dur a terme aquesta fita, les persones ateses compten amb el suport d’un equip professional multidisciplinari que realitza el suport en la recerca de pis i posteriorment planifica amb la persona i la seva xarxa natural les visites a domicili i els acompanyaments.