Servei que proporciona i gestiona, d’acord amb les Comissions d’Escolarització del Ministeri d’Educació,  suports educatius i terapèutics als centres educatius dels país, per contribuir al ple desenvolupament dels alumnes amb discapacitat. Les seves actuacions s’adapten a les especificitats de cada sistema educatiu.

rodona-imatge-progres

Intervenen els següents professionals:
– Psicòleg
– Educador especialitzat
– Fisioterapeuta
– Logopeda
– Psicomotricista
– Llicenciat i Monitor d’educació física
– Terapeuta Ocupacional
– Auxiliar