Presidència honorífica:

  • Bisbat d’Urgell, S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília

 

Presidència:

  • Sra. Maria Pilar Díez Betriu

 

Patrons permanents:

  • Bisbat d’Urgell, representat pel Mossèn Antoni Elvira i Gorgorió
  • Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, representat per la M.I Sra. Trini Marín González
  • Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, representat pel M.I. Sr. Ladislau Baró Solà
  • Caixa Andorrana de Seguretat Social, representada pel la presidenta del Consell d’Administració Sra. Montserrat Capdevila Pallarés

 

Patrons designats:

  • Presidenta, Sra. Maria Pilar Díez Betriu, (societat civil)
  • Tresorera, Sra. Sílvia Bonet Perot, (societat civil)
  • Representant d’AUFARE Sr. Jordi Cuberes Call