Servei que ofereix un context socioeducatiu a infants i adolescents entre els 6 i els 21 anys que requereixen d’un suport intens, generalitzat i personalitzat.

Treballem per fomentar la independència de cada persona atesa, oferint-li un ventall d’activitats significatives i estimuladores, la majoria de les quals es traslladen també a la comunitat per assegurar la seva inclusió i participació.

edes-rodona-escola-meritxell

Intervenen els següents professionals:
– Psicòleg
– Educador especialitzat
– Fisioterapeuta
– Logopeda
– Terapeuta Ocupacional
– Infermera
– Monitor d’educació física
– Auxiliar