L’informem que, d’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades (LQPD), les seves dades estan incorporades a un fitxer automatitzat propietat de la Fundació privada nostra senyora de Meritxell. Aquestes dades es faran servir per prestar-li els nostres serveis i contactar amb vostè. Per la seva tranquil•litat, Fundació privada nostra senyora de Meritxell ha pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per a garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar o cancel•lar aquestes dades, o oposar-se a la recepció de comunicacions, li preguem que ens ho faci saber mitjançant el correu electrònic info@fprivadameritxell.com, indicant com a referencia LQPD. compensació.