Material tècnic

Alguns del nostres nois i noies d’EDES presenten necessitats motrius que requereixen un programa de maneig postural que promogui el seu desenvolupament motor i que previngui les deformitats posturals. Per dur a terme aquest tipus de programa incorporem setmanalment sessions de fisioteràpia, sessions de teràpia ocupacional i múltiples activitats tant a l’aula com a la comunitat, per a les quals hem d’assegurar un bon posicionament en sedestació, perquè així els permeten una bona interacció amb el seu entorn.

Per nosaltres és vital garantir els equipaments i dispositius necessaris per assegurar un ajust postural al llarg de tot el dia, tal com ens permeten aquestes cadires, que estan totalment adaptades a les necessitats individuals de cada noi i noia.