Actualitat

Habilitats de la vida diària

S’entén per habilitats de la vida diària totes aquelles habilitats d’independència funcional necessàries per satisfer les pròpies necessitats bàsiques, ser membres actius de la societat i mantenir relacions socials responsables. Són aquelles habilitats que ens permeten desenvolupar-nos en el nostre entorn: comunicació, cura personal, vida a la llar, vida a la comunitat i habilitats socials,…

LLegir més