La Bústia de Suggeriments és un espai de comunicació que té l’objectiu de facilitar l’expressió i participació de tota la comunitat que forma part de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, és a dir, usuaris, famílies, treballadors, així com de la població en general.

Tramitació: Un cop rebut un formulari complet de la Bústia de Suggeriment, un responsable del servei administratiu de la Fundació actuarà al respecte segons correspongui.

En cas de remissió per mitjans electrònics, en no ser possible identificar perfectament al remitent, no es procedirà a la seva tramitació, encara que es tindrà present com a suggeriment.

    Les dades registrades i facilitades del/la voluntari/ària en aquesta fitxa, estan subjectes a la Llei 11/2003 de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.